Skip links

Asigurări de Răspundere Civilă Legală

Cum fiecare afacere este unică, la fel sunt și expunerile asociate operațiunilor fiecărei companii. De aceea, este important ca asigurarea dvs. de răspundere civilă să fie structurată în mod specific circumstanțelor în care vă aflați.

Asigurare de răspundere civilă față de terți

Acoperă despăgubirile datorate de asigurat pentru daune materiale sau vătămări corporale cauzate terților, inclusiv cheltuielile judiciare pe care asiguratul ar trebui sa le plătească într-un proces civil.

Asigurare de răspundere a producătorului

Acoperă despăgubirile datorate de asigurat în cazul pagubelor materiale sau vătămării corporale suferite de un terț ca urmare a utilizării unui produs defectuos vândut sau fabricat.

Asigurare de răspundere a angajatorului față de angajați

Acoperă sumele pe care angajatorul este obligat în mod legal să le plătească din cauza vătămărilor fizice prin accident sau boală suferite de către orice angajat al asiguratului, care rezultă din și sau în cursul angajării sale de către asigurat.

Asigurări de Răspundere pentru Erori și Omisiuni

Asigurare de răspundere profesională

Se adresează celor care desfășoară activități din sfera consultanței sau alte profesii intelectuale, cum ar fi arhitecți, experți contabili, auditori, avocați, personal medical. În baza unei astfel de polițe, asiguratorul se angajează să acopere pretențiile de despăgubire înaintate de clienții asiguratului pentru prejudicii care rezultă din erori neprofesionale.

Asigurare de răspundere a managerilor / directorilor executivi

Deciziile de management implică un grad ridicat de responsabilitate și pot pune în pericol patrimoniul și reputația managerilor / directorilor executivi sau a companiei.

Această asigurare protejează directorii executivi, administratorii, managerii cu atribuții executive, în cazul unor presupuse erori, încălcări ale atribuțiilor și acte culpabile în exercitarea funcțiilor pe care le dețin.