Skip links

Asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA)

Asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA), este o asigurare obligatorie, care acoperă răspunderea civilă legată față de terțe părți, în legătură cu accidentele auto. Această asigurare se încheie pentru toate autovehiculele înmatriculate sau supuse înmatriculării în România.

Riscurile de bază acoperite de polița RCA sunt:

⦁ vătămările corporale sau decesul celui care a fost accidentat din vina Asiguratului, precum și daunele morale

⦁ prejudicii constând în avarierea sau distrugerea bunurilor unui terț, produse din vina asiguratului și consecințe ale acestor prejudicii

De asemenea, asigurarea preia și acoperirea cheltuielilor de judecată pe care asiguratul este obligat să le plătească în procesul civil.

Asigurarea CASCO

Este o asigurare cuprinzătoare, în baza căreia Asiguratul beneficiază de despăgubiri pentru daunele materiale înregistrate de autovehiculul asigurat, indiferent de cine se face responsabil pentru producerea acestora, atâta vreme cât sunt ca urmare a unor evenimente accidentale, produse de riscuri asigurate.

În forma sa cea mai simplă, o poliță CASCO acoperă avarii și furt Avariile pot consta în :

– ciocniri, răsturnări, derapări, zgârieri, cădere în prăpastie, în apă, căderea unor corpuri pe autovehicul etc.;

– acțiuni răuvoitoare ale terților (vandalism);

– incendiu, trăsnet, explozie;

– fenomene atmosferice, inundație, cutremur, prăbușire sau alunecare de teren, avalanșe de zăpadă.

Acoperirea pentru furt se referă la furtul autovehiculului sau al unor parți componente ale acestuia (inclusiv pagubele produse mașinii în urma furtului sau tentativei de furt).