Skip links

Această clasă de asigurări acoperă pierderile care afectează în mod direct bunurile proprii ale asiguratului – clădiri, mijloace fixe, mijloace circulante- , sau în mod indirect, prin înregistrarea de pierderi financiare datorită întreruperii activității.

Asigurarea de proprietate

Este o acoperire cheie pentru orice companie, indiferent de mărime, pentru că protejează bunurile companiei și continuitatea afacerii, acoperind costurile de reparare sau înlocuire în cazul în care bunurile sunt deteriorate sau distruse de incendiu, furt, dezastre naturale sau alte pericole asigurate.

Cunoscută și sub numele de asigurare de bunuri, această asigurare se poate încheia pentru clădiri, împreuna cu toate structurile și echipamentele care le deservesc, echipamente de producție, diverse mijloace fixe și obiecte de inventar, stocuri sau de bunuri aflate în grijă, custodia sau controlul asiguratului.

De asemenea, acoperirea poate fi extinsă pentru a asigura continuitatea afacerii dumneavoastră, atunci când activitatea este întreruptă din cauza unui risc asigurat, polița acoperind valoarea profitului brut pierdut ca urmare a întreruperii activității.

Costul asigurării și condițiile de acoperire, pornesc de la analiza principalilor factori de risc, precum locația, starea tehnică a construcțiilor și celorlalte bunuri asigurate, mijloacele de prevenire și stingere a incendiilor sau măsurile care vizează întreținerea tehnică și securitatea.

Este un tip de asigurare nelipsit pentru majoritatea domeniilor de activitate – producție, comerț, servicii sau organizații non-profit.

Asigurare pentru avarii accidentale

Este o asigurare care acoperă avarii accidentale ale echipamentelor, mașinilor, utilajelor, instalațiilor industriale, fiind destinată diferitelor industrii care operează echipamente și utilaje, de la cele mai simple până la cele mai complexe.

Există două produse de asigurare specifice – unul care se adresează echipamentelor industriale mecano-electrice din toate tipurile de industrii și altul pentru echipamente electronice (calculatoare, echipamente de birou și comunicații, echipamente medicale, echipamente video și audio, echipamente de măsură, panouri electronice de comandă, etc).

Ambele produse de asigurare acoperă riscurile specifice la care sunt expuse echipamentele, în timpul operării, cum ar fi variații de tensiune, eroare umană, suprapresiune, daune produse prin manipulare etc. Acoperirea poate fi extinsă cu asigurarea pentru pierderea profitului ca urmare a avariei accidentale pentru a acoperi pierderile indirecte care rezultă din defectarea echipamentelor, atunci când capacitatea de producție este utilizată la maxim și indisponibilitatea unui echipament generează pierderi financiare.