Skip links

Asigurarea de neplată a creditelor comerciale

Este o asigurare extrem de utilă companiilor care vând produse cu plata după livrare, oferind protecție financiară în cazul insolvenței, falimentului clienților sau în situațiile de întârziere nejustificată a plăților.

Pe lângă componenta de protecție oferită de această asigurare, există o componentă valoroasă de management al creanțelor, colectare a debitelor, selecție a cumpărătorilor pe baza unor analize financiare obiective, fiind o poliță care susține activitatea companiilor atât prin limitarea pierderilor, cât și prin plata despăgubirilor atunci când pierderile se produc.

Asigurare de Garanții (bonduri)

Este o formă de asigurare care se adresează în principal domeniului construcțiilor și acoperă riscurile ce decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale pentru orice tip de proiect, public și/sau privat.

Asigurarea de garanție privind oferta de participare la licitație (BID BOND)

Este instrumentul de garantare pe care ofertantul trebuie să îl prezinte beneficiarului în cazul participării la o procedură de achiziție publică și care are rolul de a proteja beneficiarul în cazul neîndeplinirii obligațiilor ofertantului pe perioada de valabilitate a ofertei depuse, până la încheierea contractului de achiziție publică sau a acordului cadru.

Asigurarea de garanție de bună execuție a contractului (PERFORMANCE BOND)

Este garanția acordată beneficiarului lucrărilor de construcții prin care executantul își asuma toate obligațiile ce îi revin prin contractul dintre parți.

Asigurarea de garanție pentru perioada de întreținere/mentenanță (MAINTENANCE BOND)

Se referă la garanția lucrărilor pe care executantul o oferă beneficiarului și totodată la angajamentul pe care și-l ia executantul față de beneficiar cu privire la buna execuție a lucrării efectuate de către acesta.

Asigurarea de garanție privind returnarea avansului (ADVANCE PAYMENT BOND)

Este o garanție oferită de executant în favoarea beneficiarului care garantează rambursarea sumei plătite în avans de către beneficiar executantului.