Skip links

Rolul brokerului de asigurări este de a pune la dispoziție celor interesați, un mod cât mai facil de a accesa asigurările cele mai potrivite și de a gestiona orice situație legată de asigurări, de la încheierea polițelor de asigurare până la plata eventualelor despăgubiri. Reprezentăm întotdeauna interesele legitime ale clienților noștri, netezind calea către obținerea și menținerea asigurărilor de care aceștia au nevoie.

Cea mai bună asigurare este brokerul tău, alegerea îți aparține.

Consultanță pentru crearea programelor de asigurare

Serviciile de consultanță pornesc de la înțelegerea activității desfășurate de fiecare client, domeniul de activitate, analiza activelor pe care le deține, a riscurilor potențiale, urmată de propunerea unui program de asigurări adaptat pentru a răspunde în mod specific expunerilor identificate.

O asigurare de calitate se construiește pornind de la o structură de acoperire concepută atent și corect.

Selecție de oferte și plasarea programului de asigurare optim

Condițiile aplicabile polițelor de asigurare sunt diferite de la o companie la alta atât ca structură cât și ca terminologie, astfel că și ofertele pot fi diferte semnificativ. O simplă comparație a prețurilor nu este relevantă în alegerea soluției optime de asigurare. Etapa selecției de oferte constă în colectarea ofertelor pentru programul de asigurare propus, analiză în detaliu a condițiilor de asigurare aplicabile, prezentarea analizei comparative, urmate de negocierea și încheierea polițelor de asigurare.

Asistență la soluționarea daunelor

Nevoia de asigurare este cel mai bine percepută, după manifestarea unui risc iar valoarea investiției în protecție este dată de modalitatea de despăgubire – de la interacțiunea cu compania de asigurări, până la plata finală. Echipa noastră vă oferă asistența necesară pentru soluționarea corectă și cât mai rapidă a fiecărui dosar de daună.

Administrarea programelor de asigurare

Contractele de asigurare necesită adesea ajustări, atunci când intervin modificări ale condițiilor existente la momentul încheierii acestora. Rolul nostru este de a răspunde oricăror nevoi apărute în perioada de valabilitate a asigurării, de a pregăti reînnoirea acestora și de a fi întotdeauna în pas cu evoluțiile pieței, produselor de asigurare și legislației din domeniu.